Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην σχολική καθημερινότητα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Η ονομασία 'ΟΔΥΣΣΕΑΣ' που δόθηκε στο πρόγραμμα δεν είναι τυχαία, καθώς συμβολίζει μια συγκλονιστική διαδρομή που βιώσαμε όλοι όσοι συμμετείχαμε σε αυτό κατά την διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Αντικείμενο του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ αποτελεί η ανάπτυξη ενός παιδαγωγικού μοντέλου ικανού να υποστηρίξει την ομαλή και δημιουργική ένταξη συνεργατικών δράσεων  εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσω τηλεδιάσκεψης σε περιβάλλον δημοτικού σχολείου.
Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές και οι δάσκαλοι των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να αποτελέσουν συστατικά στοιχεία ενός ανοικτού μαθησιακού περιβάλλοντος, στα πλαίσια του οποίου  εφαρμόστηκαν, σε πραγματικές συνθήκες τηλεδιάσκεψης, έννοιες  όπως η τηλεδιδασκαλία, η εικονική τάξη και η τηλεσυνεργασία.

Με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών προσπαθήσαμε να εμπνεύσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε τους μαθητές των δημοτικών σχολείων της Κύπρου και της Ελλάδας στη διαμόρφωση συμπεριφορών και αξιών φιλίας, στην ανάπτυξη της συνεργασίας με σεβασμό στις αξίες του πλουραλισμού, της κατανόησης και της ειρήνης, στην ενίσχυση της αυτονομίας, της κριτικής σκέψης και της υπευθυνότητας.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιώτης Σ. Αναστασιάδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Δια βίου και εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.