Το Μουσείο Αλιείας Κολυμπαρίου, είναι ένας χώρος που δημιουργήθηκε με την φροντίδα της Ανώνυμης εταιρίας Λαϊκής Βάσης Ανάδειξης του Θαλάσσιου Πλούτου και την Αλιευτικής Παράδοσης, της οποίας μέτοχοι είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, ο δήμος Κολυμπαρίου, η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών και ιδιώτες.

Στην συλλογή υπάρχουν ομοιώματα από αλιευτικά σκάφη, εργαλεία κατασκευής σκαφών, όργανα, υδρόβιοι οργανισμοί, κ.ά., ενώ εξελίσσεται συνεχώς με καινοτομίες που σκοπό έχουν την ενημέρωση του επισκέπτη.

  

Copyright © 2017. All Rights Reserved.