Τοποθέτηση/υποδοχή μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέσεις βοηθού σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Comenius Assistantships)

 

H τοποθέτηση μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέσεις βοηθών σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα στόχο έχει την απόκτηση εμπειρίας διδασκαλίας, την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης στις παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους των μελλοντικών εκπαιδευτικών, την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, την ενθάρρυνση των νέων για εκμάθηση ξένων γλωσσών και την προώθηση των λιγότερο ομιλουμένων και διδασκόμενων γλωσσών.

Απευθύνεται:
1. Σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς οποιασδήποτε ειδικότητας που δεν έχουν πρότερη εργασιακή εμπειρία και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε σχολεία του εξωτερικού, ασκώντας εποπτευόμενο διδακτικό έργο. 

2. Σε ιδρύματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν μελλοντικούς εκπαιδευτικούς από το εξωτερικό ως βοηθούς.

 

Η διάρκεια της τοποθέτησης είναι από 13 έως 45 εβδομάδες.

 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.